Thursday, September 13, 2007

Schools in Navsari

The D. K. Tata. High School 257363
Sheth R. J. J. High School 258145
Sir C. J. N. Z. High School 250392
St. Francis Of S S C Convent 258004
Mahila Vidhyabhavan 244509
D. D. High School For Girls 257371
Navsari High School 259417
Sheth I. M. Banatwala High School 258879
Vidyakunj High School 231174
Bai N. T. Z. Girls High School 257370
Navsari Nagarpalika High School 257176
Bhakta Ashram 234742
Bhanabhai Dahyabhai Gohil Vidya 253672
Kshatriya P. M. Gohil Girls 250192
Swaminarayan High School 249169
V. V. Purnapradesh Vidyamandir 257048
G. R. Vidyamandir 224053
Uttarbuniyadi Ashramshala 280577
Shree M. N. Vidyalay 225320
Raman Brothers Vidyalay 227224
Bhattai Vibhag Madhyamik Shala 226562
R. D. Patel Sarvajanik Vidyalay 251494
Gurukul Vidyamandir 226226
Seventh Days Advantage School 240778
Ratanba Dayalji High School 251494
Ratanba Dayalji High School 258924
Sandip Desai Vidyalay 238494
Technical High School 258611
B. R. C. Bhavan 234991
Janata High School 257972
Sanskar Bharti 257240
Shree Krishnapur Kantha Vibhag School 221110
Shree S. M. K. R. Vashi High School 272020
Madhyamik Sikshan Vidyamandir 262059
Sarvajanik Vidyalay 272907
R. B. Tandel Sarvajanik High School 278647
Shree B. M. Vidyalay 221425
Shree N. M. Vidyalay 222518
D. S. & B. B. Sarkari Namunedar- 229213
Shree S. V. Tandel Sarvajanik 222227
Shree M.U Patel High School 223424
New English Marathi Vidyalay 232326
Bharat Vidyalay 223606
Thel Simlak Muslim Education 262211
Shree B. U. Master Sarvajanik 229639
D. D. Patel High School 276302
Vinay Mandir 222439
Danti Madhyamik Shala 278249
Shree Sardar Sharda Mandir 250535
C. L. Parikh Mamta Mandir 256186
Sardar Patel Vidyalay 249906
B. R. C. Bhavan 286488
Shrimati D. I. Kapadia Kanya Vidyalay 262269
Sir C. J. New High School 262569
St. Joseph E. T. High School 284044
J. J. Mehta Sarvajanik High School 283573
L. M. P. Reva High School 283675
M. & R. Tata High School 285400
The Ambika High School 262284
K. V. S. High School 246265
Desai K. K. Sarvajanik High School 272327
R. N. Naik Sarvajanik, High School 272070
The Sarvajanik Vividhlaxi High School 272263
H. D. Sarvajanik Kanya Vidyalay 272313
Booky Sarvajanik High School 258217
Sarvajanik Vidyalay 285955
D. B. Patel Vikas Vidyalay 276055
Shree N. B. Patel Sarvajanik Vidyalay 262086
Shrimati B. C. J. Sarvajanik High School 285268
P. N. Patel Delvadiya Sarvajanik 272445
Aspi Kanya Vidyalay 283479
Vaniyamil High School 283269
Uttarbuniyadi Ashramshala 262243
B. R. C. Bhavan 264643
Adarsh Nivas Shala 233199
The. D. E. Itwala Sarvajanik High School 232714
Shree B. H. Patel Sarvajanik High School 248046
Shree B. L. Patel Sarvajanik Vidyamandir 247231
Shree J. M. Patel Sarvajanik High School 245392
The New English Uttarbuniyadi Vidyalay 220906
B. B. D. High School 233315
Vividhlaxi Vidyalay 245362
Shree M. P. Shah & B. M. Lad- 245044
Shree Gupteshwar High School 220785
Janata D. L. Contractor Vidyalay 232470
Shree H. D. Sarvajanik High School 242055
K. N. B. Sarvajanik High School 232315
The Sarvajanik High School 248547
Navnirman Uttar Buniyadi Vidyalay 235597
Jagruti Vidyalay 243656
Sanskar Vidyamandir 243145
Navyug Sarvajanik Madhyamik Shala 243661
Geetamandir Madhyamik Shala 232654
Shree Sarvajanik High School 238182
Vrundavan Uttar Buniyadi Vidyalay 232254
Shreyas High School 233098
Mother Teresa Vidyalay 245051
Navjivan Madhyamik Shala 220361
Gram Bharti Uttar Buniyadi Vidyalay 243606
B. R. C. Bhavan 230189
Shree Pratap High School 222257
Adarsh Nivasi Shala 222213
Madhyamik Gramshala 243201
Shree S. V. Uttar Buniyadi Vidyalay 222870
Sarvajanik High School 248101
Vidyakiran High School 236449
Sarvajanik High School 222621
Pragna Saurabh High School 222140
Shree Janata High School 236204
Shree J. B. Panchal Maha Shala 222440
Shree Sadguru High School 236292
Shree L. R. Contractor Vidyalay. 240040
Seth Shree C. P. Desai High School 222984
Girijan Madhyamik Shala 246002
Vanvidyalay 230032
Bhartiya Vidyalay 220728
Sarkari High School 222789
B. R. C. Bhavan 223548

No comments: